IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศทส. ซ่อมบำรุงและอัพเดตระบบตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK) Version 2.0 ให้แก่ สทช. ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

  • 13 ต.ค. 2562
  • 772

          วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ดำเนินการซ่อมบำรุงและอัพเดตระบบตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK) Version 2.0 พร้อมมอบเอกสารเผยแพร่ (แผ่นพับงานด้านเครือข่าย และ Mobile Application)  และแนะนำการใช้งานตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมรับฟังการใช้งาน ดังนี้
     1.) หน้าเมนูหลัก ออกแบบให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น 
     2.) เพิ่มสารคดีใหม่ของกรม ทช. จำนวน 11 เรื่อง ได้แก่ 
          1. เพิ่มคุณค่าทะเลไทย
          2. วันทะเลโลก 2562 Gender and the Ocean 
          3. วันทะเลโลก (ข่าว3มิติ)
          4. มาเรียม
          5. การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 3 มาตรการ
          6. อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
          7. แนวทางการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่
          8. ชายหาดปลอดบุหรี่
          9. ทช.หนึ่งเดียวในใจ
          10. DATA CENTER พิทักษ์ทะเลไทย
          11. DMCR Mobile Application
     3.) เพิ่มเกมส์ผู้ทิกษ์ป่าชายเลน  
     4.) เพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) 
     5.) เพิ่มประสิทธิภาพ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS)