IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศทส. เข้าร่วมการประชุมร้านค้าสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 21 พ.ย. 2562
  • 370

           วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมร้านค้าสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่ออัพเดทข้อมูลจำนวนเงินในบัญชีของกองทุนสวัสดิการกรม และปริมาณสินค้าในสต็อก มีอัพเดทสินค้าใหม่จากท่านเลขานุการกรมที่จะนำมาฝากขายและให้นำมาลงในเว็ปไซต์ด้วย จัดโดย สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนอำนวยการ ณ ห้องประชุม ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง