IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

เปิดระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองออนไลน์ หาดท้ายเหมือง

  • 23 พ.ย. 2562
  • 560

  “พร้อมแล้ว ทช. เพื่อคนรักเต่ามะเฟือง หาดท้ายเหมือง”
ตามข้อสั่งการของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กรม ทช. ติดตั้งระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองออนไลน์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับชมภาพจากกล้อง CCTV ถ่ายทอดสด ภาพจากหลุมเพาะฟักไข่เต่ามะเฟือง ตลอด 24 ชม. ให้มาร่วมดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญไปพร้อมๆ กัน

บัดนี้ กรม ทช. ได้ดำเนินการจัดทำระบบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 2 พื้นที่ โดยอธิบดีกรม ทช. นายโสภณ ทองดี ได้มาติดตามและกำกับอย่างใกล้ชิด จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนรักเต่ามะเฟือง รับชมได้พร้อมกัน

หาดท้ายเหมือง เริ่มวางไข่เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
Click  http://loveseaturtle.dmcr.go.th/

หาดบ่อดาน เริ่มวางไข่เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
Click  http://loveseaturtle2.dmcr.go.th/