IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2558 ศสท.ร่วมกับส่วนคลังและพัสดุ ฝึกอบรมการใช้งาน ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ทช.

  • 06 ก.พ. 2558
  • 798

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน โดยมีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ รวม 25 คน

ทั้งนี้ ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ เกิดขึ้นจากศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับส่วนงานคลังและพัสดุ พัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็นระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท We Web Plus ดำเนินการพัฒนา และพร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้
สามารถเข้าดูเว็บไซต์ได้ที่ 
http://dmcr2014.dmcr.go.th/dmcrdurable/

ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้เข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูลครุภัณฑ์.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdfขนาด : 1.05 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 174