IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศทส. ซ่อมบำรุงและอัพเดตระบบตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK) ประจำปี 2563 ให้แก่ สทช. ที่ 1 (ระยอง)

  • 30 ม.ค. 2563
  • 529

          วันที่ 30 มกราคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ดำเนินการซ่อมบำรุงและอัพเดตระบบตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK) ประจำปี 2563 พร้อมแนะนำการใช้งานตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) ร่วมรับฟังเพื่อเตรียมร่วมงานวันชุ่มน้ำโลก จ.ระยอง ประจำปี 2563 The World Wetland Day 2020 โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เยาวชนและเข้าผู้ร่วมงานเกี่ยวกับ กรม ทช. ณ พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติสวนพฤกษศาสตร์ระยองบึงสำนักใหญ่ ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง