IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

ศทส. ปรับปรุงห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ฯ ทช.

  • 27 พ.ค. 2563
  • 918

          วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระหว่างวันที่ 19 - 24 พฤษภามคม 2563  โดยการตกแต่งและปรับปรุงผนังห้องพร้อมติดตั้งตู้โชว์แบบบิ้วอิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานภายในห้องประชุม