IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

ศทส. ติดตั้งกล้องระบบประชุมทางไกล (ศอทช.)

  • 02 พ.ค. 2563
  • 512

          วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ดำเนินปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการติดตั้งกล้องระบบประชุมทางไกล (Conference) จำนวน 1 จุด และซ่อมแซมสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 30 จุด  ระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง