IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

ศทส. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ศทส. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

  • 17 มิ.ย. 2563
  • 557

          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ โดยมีการออกแบบเว็บไซต์ให้มีสีสันสวยงามทันสมัย แบ่งหมวดหมู่การใช้งานอย่างชัดเจน เชื่อมโยงระบบสารสนเทศจากเว็บไซต์กรมฯ (ทช.) มายังเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ศทส.) พร้อมรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน