IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศทส. กำกับการบำรุงรักษาระบบห้อง DATA CENTER ทช. ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3

  • 19 มิ.ย. 2563
  • 629

          วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) โดยว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล ผอ.กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย กำกับการบำรุงรักษาระบบห้อง DATA CENTER ทช. ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 โดยเป็นการดำเนินงานตามสัญญาจ้างงานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ของบริษัท คอมเทรดดิ้ง จำกัด ดำเนินการบำรุงรักษาระบบห้อง DATA CENTER ประกอบด้วยการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พื้นห้อง เช็คระบบฉุกเฉิน UPS ณ ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย (DATA CENTER) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง