IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (โฉมใหม่)

  • 09 ก.ค. 2563
  • 641

          ศทส. ขอประชาสัมพันธ์ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (โฉมใหม่) โดยจะเปิดใช้งานในวันนี้เป็นวันแรก  (แทนระบบการลงทะเบียน covid19 เดิม) www.dmcr.go.th/register ทั้งนี้ ระบบลงทะเบียนแบบใหม่ จะมีระบบป้องกันไม่ให้มีการลงทะเบียนซ้ำ และสามารถตรวจสอบรายชื่อผลการลงทะเบียนได้เองจากหน้าเว็บไซต์